مرور برچسب

Colour

BS EN 13245-3:2010

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13245-3:2010 عنوان : Plastics. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVCU) profiles for building applications. Designation of PVC-UE profiles (بیشتر…)

BS EN 13245-1:2010

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13245-1:2010 عنوان : Plastics. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications. Designation of PVC-U profiles (بیشتر…)