مرور برچسب

bevel gears

ISO/TR 22849:2011

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/TR 22849:2011 عنوان: Design recommendations for bevel gears (بیشتر…)