مرور برچسب

bbc

رنگین‌کمان بدون رنگ

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: به گزارش بی‌ بی‌ سی، ساز و کار ایجاد این پدیده در واقع مشابه همان رنگین کمان معمولی است، اما برخلاف رنگین کمان عادی که از شکست نور خورشید توسط قطره های باران ساخته می‌شود، کمان مه با تابش نور بر ذرات…