مرور برچسب

backward compatibility

backward compatibility

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس backward compatibility (سازگاری عقب رو) چیست؟ به طور کلی، backward compatibility یا سازگاری به عقب به این معنی است که نسخه جدیدتر (نرم افزار یا ابزار) باید بتواند اشیاء (داده‌ها، فایل‌ها و غیره) تولید شده در…