مرور برچسب

ASHRAE 15-2013

ASHRAE 15-2013

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه : ASHRAE 15-2013 عنوان :  Safety Standard for Refrigeration Systems and Designation and Classification of Refrigerants (بیشتر…)