مرور برچسب

کتاب

مذاکره

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: بهایی که انسان ها حاضرند بپردازند همواره به شرایط افراد و درجه نیاز نسبی آن ها در زمان انجام معامله بستگی دارد. ارزش گذاری های شخصی، عامل به وجود آمدن نیاز به تبادل کالا، خدمات مالی، و سایر امور مرتبط…

فریب های پدر پولدار

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: متاسفانه، مردمی که به باورهای قدیمی و تاریخ گذشته خود چسبیده اند-باورهایی مثل داشتن امنیت شغلی، خانه، پس انداز و یک برنامه بازنشستگی-همان هایی هستند که در گرداب این بحران جهانی مالی بیشترین ویرانی و…

راحت بگویید نه!

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: جواب نه، اگر برحسب اعتقاد داده شود، بسیار موثرتر از جواب مثبتی است که برای خرسندی دیگران و بدتر از آن به منظور رهایی از هرگونه مشقت بر زبان جاری می کنیم. به منظور اینکه بتوانید در برابر مسائل حیاتی…

دوباره فکر کن

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس آغازگرها فارغ از این مسئله که کجا به دنیا آمده اند با شک و تردیدهایی برای آغاز کار خود مواجه هستند، ما می توانیم با وجود همه تردیدهایی که داریم برای پیشروی رو به جلو به یکدیگر کمک کنیم. هرکسی فارغ از…

ثروتمندترین مرد بابل

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس کتاب ثروتمندترین مرد بابل، درباره موفقیت های فردی هر یک از ماست، عظمت ما به عنوان یک ملت، بستگی به وضغیت مالی هریک از افراد آن دارد. آمادگی کافی، کلید موفقیت ماست. دراین کتاب خواهید خواند که چگونه بر…

کتاب اثر مرکب

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس اثر مرکب، ابزاری است که اگر آن را با ثابت قدمی و عمل مثبت ترکیب کنید، منجر به ایجاد تفاوت های بلندمدت در زندگی تان خواهد شد. اثر مرکب شامل عصاره ای است که جویندگان موفقیت نیاز دارند بدانند و به آن ها…