مرور برچسب

نوبل

برنده نوبل فیزیک چگونه باخبر شد؟

برنده نوبل فیزیک چگونه باخبر شد؟ براساس گزارش BBC، پروفسرو پیتر هیگز که به خاطر کشف و اثبات ذرات بوزون هیگز برنده نوبل فیزیک سال 2013 اعلام شد،‌در زمان اعلام اسامی…

استقبال از آثار آلیس مونرو پس از بردن جایزه نوبل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانادین پرس، جایزه نوبل برای آلیس مونرو او را به فردی بسیار ثروتمندتر از آنچه هست بدل خواهد کرد. از زمانی که اعلام شد این نویسنده 82 ساله به عنوان برنده جایزه ادبی نوبل انتخاب شده، همه نسخه‌های موجود…

جایزه نوبل ادبیات به آلیس مونرو رسید

جایزه نوبل ادبیات به آلیس مونرو رسید جایزه نوبل ادبیات به آلیس مونرو نویسنده کانادایی رسید. او نویسنده آثاری چون "فرار" است که به فارسی هم ترجمه شده است …

نوبل فیزیک به بوزون هیگز رسید

نوبل فیزیک به بوزون هیگز رسید براساس گزارش وب‌سایت نوبل، کمیته نوبل پیتر هیگز و فرانسوا انگلرت را به صورت مشترک به عنوان برندگان نوبل فیزیک سال 2013 اعلام کرد. این…

نوبل فیزیک 2013 برای کاشفان ذره خدا

کمیته نوبل مستقر در آکادمی سلطنتی علوم سوئد، فرانسوا انگلرت، استاد 81 ساله و بازنشسته دانشگاه بروکسل در بلژیک و پیتر هیگز، استاد 84 ساله و بازنشسته دانشگاه ادینبورگ در انگلیس را به طور…