مرور برچسب

مقاله

نوشتن یک مقاله

پایگاه جامع علوم اطلاعات: مقاله انگلیسی Writing a research paper در مورد  نوشتن یک مقاله پژوهشی، توضیح کاملی را ارائه کرده است. که شما می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. لینک دانلود: نوشتن یک مقاله

مروری بر شیوه نگارش مقاله نویسی

پایگاه جامع علوم اطلاعات نام مقاله: مروری بر شیوه نگارش مقاله نویسی نویسنده: جاسم موقتی، دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی لینک دانلود: نگارش مقاله نویسی

صد ویژگی یک مقاله علمی پژوهشی خوب

پایگاه جامع علوم اطلاعات: مقاله صد ویژگی یک مقاله علمی-پژوهشی خوب نویسنده: دکتر یزدان منصوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم لینک دانلود: صد ویژگی یک مقاله