مرور برچسب

خودرو

ISO 11898-1:2015

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 11898-1:2015 عنوان: Road vehicles -- Controller area network (CAN) -- Part 1: Data link layer and physical signalling (بیشتر…)

SAE J17522-2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: SAE J17522-2016 عنوان: Measurement of Radiated Emissions from Integrated Circuits—Surface Scan Method (Loop Probe Method) 10 MHz to 3 GHz (بیشتر…)

SAE J3016-2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: SAE J3016-2016 عنوان: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (بیشتر…)

خودرویی که دستیار شخصی است و باغچه دارد

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: شرکت سوئیسی رینس اسپید کانسپت جدیدی از خودروهای خودران را خلق کرده که علاوه بر آنکه یک دستیار شخصی، شرح حال نویس آماتور، کار آفرین و دفتر کار موبایل است، (بیشتر…)