مرور برچسب

استانداردهای علمی و صنعتی

ASHRAE/ICC/USGBC/IES 189.1-2017

Standard 189.1 provides totalbuilding sustainability guidance for designing, building, and operatinghigh-performance green buildings. From site location to energy use torecycling, this standard sets the foundation for green buildings by…

ASHRAE 90.1-2019 /SI

Standard 90.1 has been a benchmark for commercial building energy codes in the United States and a key basis for codes and standards around the world for more than 35 years. This standard provides the minimum requirements for…

SAE J511_201604

This pneumatic spring terminology has been developed to assist engineers and designers in the preparation of specifications and descriptive material relating to pneumatic springs and their components. It does not include gas supply or…

AMS4932D

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AMS4932D عنوان: Titanium Alloy Sheet 6Al - 4V Driver Sheet (بیشتر…)

IEC 60079-18 ED. 4.1 B:2017

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 60079-18 ED. 4.1 B:2017 عنوان: Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m" CONSOLIDATED EDITION (بیشتر…)

IEC 80601-2-78:2019

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 80601-2-78:2019 عنوان: Medical electrical equipment — Part 2-78: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical robots for rehabilitation, assessment,…

2020 TLVs and BEIs

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: Ebook-832020 (بیشتر…)