مرور برچسب

استاندارد

ASME STS-1 2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ASME STS-1 2016 عنوان: Steel Stacks (بیشتر…)

ISO/IEC 29341-26-13:2017

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/IEC 29341-26-13:2017  عنوان: Information technology - UPnP Device Architecture - Part 26-13: Telephony device control protocol - Level 2 - Phone management service (بیشتر…)

ISO 10004 2012

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 10004 2012 عنوان: Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for monitoring and measuring (بیشتر…)

ISO 10002 2014

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 10002 2014 عنوان: Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for complaints handling in organizations (بیشتر…)

CAN-CSA-ISO 10002-15

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: CAN/CSA-ISO 10002:15 عنوان: Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations (بیشتر…)

ACI 440.3R-12

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI 440.3R-12 عنوان: ACI 440.3R-12: Guide Test Methods for Fiber-Reinforced Polymer (بیشتر…)

AAMI TIR69:2017

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AAMI TIR69:2017 عنوان: Risk Management of Radio-Frequency Wireless Coexistence for Medical Devices and Systems  (بیشتر…)

ISO 5725-1:1994

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 5725-1:1994 عنوان: Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 1: General principles and definitions (بیشتر…)