مرور برچسب

پرستار

تمام اتفاقاتی که به خودکشی یک دانشجوی پرستاری انجامید 

علی اصغر سلیمانی - مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به به اینکه این دانشجوی دختر 19 ساله شب جمعه در محل اتاق خود تنها بوده و دوستانش جمعه صبح متوجه مرگ وی شده اند، گفت: موضوع قتل یا…