مرور برچسب

صنعت نشر ژاپن

نگرانی صنعت نشر ژاپن از نفوذ آمازون

نگرانی صنعت نشر ژاپن از نفوذ آمازون از زمانی که آمازون به موقعیتی تعیین کننده در چشم‌انداز بازار کتاب الکترونیک ژاپن دست یافت، ناشران و کتابفروشان نگران داخلی، از قانونگذاران کشور می‌خواهند به تعیین ظرفیت‌ها و خطوط کاری این خرده…