مرور برچسب

دانشگاه احمدی نژاد

احتمال اعلام نتیجه پرونده دانشگاه احمدی نژاد تا پایان مهر

سخنگوي كميسيون اصل 90 اعلام كرد: احتمال اعلام نتیجه پرونده دانشگاه احمدی نژاد تا پایان مهر دکتر مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پرونده دانشگاه احمدی نژاد گفت: گزارش نهایی پرونده دانشگاه احمدی نژاد…