مرور برچسب

بیل گیتس

بیل گیتس و درآمد ۲ دلار در روز

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: ثروتمندترین مرد جهان مشغول به انجام چه کاری می شد اگر درآمد ۲ دلار در روز داشت، مانند تقریبا یک بیلیون مردم که در فقر شدید زندگی می کنند؟ بیل گیتس اخیرا در نوشته ای به این موضوع اشاره کرده است که اگر…