مرور برچسب

بوی بدن

علل ایجاد بوی بدن و روش های مقابله با آن

بوی بدن به دلایل گوناگون است و شدت و حدت آن بستگی به میزان تعریق بدن دارد.الیته عروق بدن به خودی خود فاقد بو است و بوی متصاعد شده به دلیل دیگر است که به شرح ذیل است: - مهم ترین عامل عدم رعایت بهداشت خصوصا عدم استحمام و…