مرور برچسب

ایده

یک روش برای خلق هزاران ایده

یک روش برای خلق هزاران ایده برن باخ که خود پایه‌گذار تبلیغات خلاق است درباره‌ی این کتاب چنین می‌گوید: آقای یانگ در این کتاب کوچک مطالبی را نقل می‌کند که ارزش آن از…