دسترسی به منابع علمی دانشگاه Dwarkadas J Sanghvi College of Engineering

پایگاه جامع علوم اطلاعات: دسترسی به منابع علمی دانشگاه Dwarkadas J Sanghvi College of Engineering

http://djsce.ac.in/

[vip-members]

http://ezproxy.svkm.ac.in:2048/login

User: test
Pass: test

http://ezproxy.svkm.ac.in:2048/logout

[/vip-members]

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.