زندگینامه: علی اکبر علیخانی (۱۳۴۷-)زندگینامه: علی اکبر علیخانی (۱۳۴۷-)

دیدگاه‌های سیاسی در قرآن، سنت نبوی ،سیره امام علی (ع) و موضوعاتی مثل عدالت،اخلاق سیاسی،صلح و همزیستی، جنگ و خشونت، اسلام و روابط بین المللو… ازجمله زمینه‌های پژوهشی ایشان است.

دکتر علیخانی که کار پژوهشی خود را از سال 1372 آغاز کرده، تاکنون بیش از یکصد مقاله علمی و ده کتاب منتشر کرده و مدیریت چندین پروژ تحقیقاتی کلان و ملی را به عهده داشته، که یکی از آنها با عنوان “اندیشه سیاسی متفکران مسلمان” در نوزده جلد در سال 1390 منتشر شده است.

دکتر علیخانی تدریس در دانشگاه را از سال 1372 آغاز کرده و هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه تهران است.

برخی سوابق و فعالیت‌ها:
1. رئیس پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مردادماه 1385 تا مردادماه 1390
2. معاون پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آذرماه 1384 تا مردادماه 1385
3 مسئول برگزاری و رئیس دبیرخانه چهاردوره جشنوارة بین‌المللی فارابی، از 1385تا 1390.
4. مدیر گروه پژوهشی اندیشه سیاسی اسلام، دانشگاه امام صادق7، اردیبهشت 1384 تا مهرماه 1389
5. مدیر واحد انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی از ابتدای 1380 تا پایان 1383
6. معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی اسفند 1379 تا مهر ماه 1381

تأسیس، بنیانگذاری
1. تأسیس و راه‌اندازی گروه آموزشی مطالعات مصر در دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران 92-1390
2. تأسیس و راه‌اندازی گروه آموزشی مطالعات عراق در دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران 92-1390
3. مؤسس فصلنامه علمی پژوهشی «تحقیقات فرهنگی ایران»، پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1386.
4. مؤسس فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی»، پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1387.
5. مؤسس و بنیانگذار جشنوارة بین‌المللی فارابی 6-1385
6. مؤسس «دوماهنامه فارابی»، ویژة مسائل علوم انسانی ایران، در دبیرخانه جشنوارة‌ بین‌المللی فارابی1386
7. مؤسس گروه پژوهشی «اندیشة سیاسی اسلام»، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق 7، خرداد ماه 1384.
8. مؤسس انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، 1381

پایگاه جامع علوم اطلاعات : منبع خبر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.