پسورد دسترسی به منابع الکترونیکی کتابخانه Massachusetts Libraries

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس:  پسورد دسترسی به منابع الکترونیکی کتابخانه Massachusetts Libraries

لینک:   http://libraries.state.ma.us/

 

http://libraries.state.ma.us/

ID: 21760000456800
یا
ID: 21760000456700

 

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،

در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.