پسورد دسترسی به منابع کتابخانه EBSCO از طریق HASTINGS AND PRINCE EDWARD COUNTY SCHOOL

پایگاه جامع علوم اطلاعات: پسورد دسترسی به منابع کتابخانه EBSCO از طریق HASTINGS AND PRINCE EDWARD COUNTY SCHOOL

لینک:   http://search.ebscohost.com#sthash.LBNyEl4f.dpuf

[vip-members]

http://search.ebscohost.com#sthash.LBNyEl4f.dpuf


user=hpedsb
password=hpedsb‎

[/vip-members]

 

[vip-payment]

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.