پسورد دسترسی به ژورنالها و کتابهای الکترونیکی کتابخانه Carroll College آمریکا

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پسورد دسترسی به ژورنالها و کتابهای الکترونیکی کتابخانه Carroll College آمریکا

 

https://ezproxy1.carrollcc.edu/login

 

ID Number: 0099650

https://ezproxy1.carrollcc.edu/logout

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،

در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.