هر شب با قرآن/ تاریخ بخوانید تا گمراه نشوید

سخن در این است که طالبان دنیا چون در آرزوی شهوات فامی و گذران دنیوی هستند وقتی مرگ در رسد آنها را از مطلوباتشان باز می دارد و آنها را دور می کند و به تعبیر قرآن حصاری بلند بین آنها و مشتهیاتشان می کشد و به ناگاه خود را از همه چیز محروم می کند.

چون در سودای لذات باقی و متعالی نبوده اند به کلی در ظلمت فرو می مانند و خداوند می افزاید که اگر تردید دارید نگاه کنید که ما با پیشینیان نیز چنین کردیم و بین آنها و مقصودهایشان فاصله افکندیم.

خداوند ما را در این آیه و آیات بسیار دیگری در قرآن به مطالعه تاریخ فرا می خواند:
تاریخ گورستان آمال و آرزوهای باطل است. مزار نوشته سوکمندی است که برای عاشقان دنیا به جا مانده است. نوشته ای که به خوبی نشان می دهد که چگونه عجوزه محتالۀ و مکاره ای ایشان را به زیور عاریت سحر کرد و جمال عروس یقین را به خیال شبهت پوشاند و «إنهم کانوا فی شکٍ مریب».

منبع خبر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.