آغاز تغییرات مدیریتی در دانشگاه علم و صنعت


به گزارش خبرگزاری مهر،  دکتر محمد علی برخورداری ،سرپرست دانشگاه علم و صنعت ايران، در حکمی دکتر سيد حسين سيدين را به سمت معاون اداری و پشتيبانی اين دانشگاه منصوب کرد.


همچنين سرپرست دانشگاه علم و صنعت در احکام جداگانه ای به ترتيب دکتر سعيد رستگاری را به سمت «مدير دفتر برنامه، بودجه و طرح دانشگاه» ، و دکتر محسن فيضی را به سمت « مشاور رييس دانشگاه در امور مرتبط با هيات علمي»، دکتر داوود يونسيان به سمت سردبير نشريه Journal Of Railway research و دکتر شهريار افندی زاده را به سمت مدير گروه برنامه ريزی وحمل و نقل منصوب کرد.


 

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-حوزه و دانشگاه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.