رئيس پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران تغییر کرد


به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حكم صادره از سوي رئيس دانشگاه تهران دكتر سلاجقه از 27 آذر 92 با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت 3 سال به عنوان رئيس پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه منصوب شده است.


دكتر علي سلاجقه عضو هيئت علمي گروه آموزشي احيا مناطق خشك و كوهستاني دانشكده منابع طبيعي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي است و مدتي نيز معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور در دولت دهم بوده است. وي از سال 1387 تا مرداد 1389 رئيس دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران بود.


دكتر علي سلاجقه، پنجاه و سومين رئيس در قديمي ترين مركز آموزش عالي كشاورزي و منابع طبيعي كشور طي يك صد و پانزده سال اخير است و قبل از وي دكتر محمد جعفري عهده دار اين مسئوليت بوده است.

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-حوزه و دانشگاه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.