نگاهی به کتاب ۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زباننگاهی به کتاب ۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زبان

مجموعه «۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زبان» تالیف محسن میرزایی با نگاهی به نخستین آگهی‌ها به زبان فارسی در قلمروی ایران فرهنگی آغاز می‌شود و با بررسی آگهی‌های تجاری در دهه 50 پایان می‌یابد و دربرگیرنده تاریخچه شکل‌گیری نخستین آگهی‌های مطبوعاتی در دوره‌های ناصری، مظفری، مشروطه و پهلوی است.

آگهی‌های ارائه ‌شده در مجموعه «۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زبان» نمایشگر تغییرات گرافیکی، کادربندی‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی در این سال‌هاست. همچنین این مجموعه کتاب، روند شکل‌گیری و معرفی نخستین آژانس‌های تبلیغاتی را به همراه شرح خواندنی بیوگرافی تعدادی از پیشکسوتان و بنیانگذاران صنعت تبلیغات ارائه می‌دهد.

تا آذر ماه 1392 امکان رونمایی از تنها 3 جلد نخست مجموعه 6 جلدی «230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زبان» برای مولف کتاب ایجاد شد.

در سه جلد نخست این مجموعه، سرفصل‌های زیر قابل دسترسی است:

سرفصل‌های جلد نخست

نخستین آگهی‌ها به زبان فارسی در قلمروی هندوستان، نخستین روزنامه‌های فارسی زبان چاپ ایران، آگهی‌های روزنامه وقایع اتفاقیه، بهای آگهی در روزنامه‌های عصر ناصری، اوضاع اقتصادی ایران در عصر ناصری، اوضاع مغشوش پولی در ایران، نمونه‌هایی از اعلان در روزنامه‌های مختلف عصر ناصری، سکه‌ها و اسکناس‌های عصر ناصری، آگهی‌های تجارتی در روزنامه‌های عصر مظفری، روزنامه دوره مشروطه و آگهی‌های آن، بهای آگهی‌های دوره مشروطه، گرفتن امتیاز نفت جنوب، نخستین شرکت‌های واقعی در عصر مظفری، اوضاع اقتصادی ایران در دوره مشروطه، اوضاع اقتصادی ایران از آغاز سلطنت مظفرالدین شاه تا مشروطه، نقش تجار در شکل‌گیری مشروطه، تحولات تجاری در فاصله استقرار مشروطه و جنگ جهانی اول، ایران در جستجوی وام‌های خصوصی، روزنامه‌های دوران جنگ جهانی اول و آگهی‌های آن، اوضاع اقتصادی ایران در جنگ جهانی اول، تجارت خارجی ایران در عصر قاجار

سرفصل‌های جلد دوم

اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران در دوران بیست ساله حکومت کودتا، «جنگ آغاز شد، امیدها بر باد رفت»، بازرگانی ایران در سال 1318، تغییرات اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی، اهمیت معادن نفت ایران و تجدید قرارداد نفت، پس لرزه‌های جنگ به ایران رسید، نمونه‌هایی از آگهی‌های سال‌های 1317 تا 1320، آغاز گرانی و احتکار، مطبوعات و مسئله گران‌فروشی، نخستین حمله مطبوعات انگلستان به شاه، روزی که ایران اشغال شد، رویدادهای 4 تا 8 شهریور 1320، اوضاع سیاسی ایران در دوران اشغال نظامی، اقتصاد ایران در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، 1325 سال شکل‌گیری تبلیغات تجاری در ایران، تبلیغات تجاری در سال‌های 1327 تا 1334، افشاگری‌های مربوط به قرارداد نفت، شکل‌گیری نخستین آژانس‌های تبلیغاتی، نمونه‌ای از آگهی‌های سال‌های 1333 تا 1335

سرفصل‌های جلد سوم

آگهی‌های تجاری در روزنامه‌های ایران در فاصله دو جنگ جهانی، موضوع اجناس و خدمات تبلیغ شده در سال‌های 1301 تا 1304 ش، «کودتای 1299، آغاز دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی در ایران»، تسلط تجاری بیگانگان بر ایران، «ثابت ماندن میزان اشتغال در بخش کشاورزی، رشد بخش خدمات و عدم رشد متناسب و موزون در بخش صنعت»، اقتصاد ایران در فاصله دو جنگ جهانی، بازرگانی خارجی در این دوره، «صنایع، معادن و راه‌ها»، کشاورزی، وضع اداری و نظامی در فاصله دو جنگ جهانی، ترکیب جمعیت، صنایع ایران، روزنامه‌ها بر سر دو راهی، واردات اتومبیل در فاصله دو جنگ جهانی، آگهی‌های نیازمندی چگونه شکل گرفت.

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:همشهری آنلاین-کتاب

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.