پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی به روش مجازی


به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی، وزارت بهداشت و اعضای هیأت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کارکنان رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی و قراردادی دانشگاههای علوم پزشکی، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، انستیتو پاستور ایران، پژوهشکده رویان، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ایران، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، پزشکی قانونی، هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح دارای مدارک دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی)، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد ناپیوسته و یا کارشناسان رشته های علوم پزشکی و رشته روانشناسی بالینیمی توانند در این دوره شرکت کنند. 


پذیرش از میان داوطلبان واجد شرایط بر اساس اولویت های آئین نامه های وزارت بهداشت و دانشگاه و به تعداد ظرفیت 60 نفر سهمیه عادی و 40 نفر سهمیه مازاد انجام می گیرد.


پذیرفته شدگان (عادی و مازاد) پس از گذرانیدن واحدهای دوره دانشپذیری (به مدت یک نیمسال تحصیلی)  و قبولی به عنوان دانشجوی ترم اول مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ثبت نام خواهند کرد. 


داوطلبانی که در فرم ثبت نام برای پذیرش در سهمیه مازاد اعلام تمایل کنند در صورت پذیرفته نشدن در سهمیه عادی، برای پذیرش در ظرفیت مازاد بررسی خواهند شد. در صورت عدم ثبت نام پذیرفته شدگان در موعد مقرر و یا عدم احراز شرایط پذیرش که داوطلب در فرم ثبت نام اعلام کرده است، پذیرفته شدگان ذخیره جایگزین خواهند شد.


متقاضیان می توانند پس از اطمینان از احراز شرایط ثبت نام و وجود مدارک خواسته شده، از تاریخ 10 تا 30 آذرماه جاری فرم ثبت نام را به صورت الکتروتیکی تکمیل کنند. 

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-حوزه و دانشگاه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.