اجرای طرح آمارگیری در بخش فناوری اطلاعات از اول آذر


به گزارش خبرنگار مهر، در این طرح که با همکاری مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می شود به کارگاههای مرتبط به بخش فناوری اطلاعات وارتباطات با هدف محاسبه حسابهای ملی و اقماری این بخش مراجعه می شود.


همچنین شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله تعداد کاربران رایانه و اینترنت، میزان تشکیل سرمایه و تعداد کارکنان در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش های مختلف اقتصادی و چند شاخص مهم دیگر برآورده می شود.


در این طرح علاوه بر معاونت طرح های آماری و معاونت اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمارایران، دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنایی و همچنین دفتر حسابهای این مرکز همکاری می کنند.


اجرای این طرح با توجه به اهمیت رشد سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور و ضرورت تهیه و تولید شاخص های مهم این بخش، در دستور کار مشترک مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.


 

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-دانش و فناوری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.