ثروتمندترین مرد بابل

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس

 

کتاب ثروتمندترین مرد بابل، درباره موفقیت های فردی هر یک از ماست، عظمت ما به عنوان یک ملت، بستگی به وضغیت مالی هریک از افراد آن دارد.

آمادگی کافی، کلید موفقیت ماست.

دراین کتاب خواهید خواند که چگونه بر رفع کمبودها و مشکلات مالی پیروز شوید. هدف واقعی آن ایجاد بینشی است، تا علاقه مندان به موفقیت مالی به کمک آن بینش، ثروتمند شوند و از ثروت خود نگهداری کنند و از محل درآمدهای ناشی از آن، ثروت بیشتری بیندوزند.

شهر بابل به ثروتمندترین شهر دنیای قدیم مشهور بود، زیرا اهالی آن ثروتمندترین مردم روزگار خویش بودند. آنان قدر پول را می دانستند و اصول صحیحی را برای اداره امور مالی،‌بدست آوردن پول، نگهداشتن و به کار گرفتن درآمد آن برای افزایش ثروت به کار بستند. آنان نتایجی دست یافتند که همه ما خواهان آن هستیم: تامین درآمد برای آینده

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.