پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه American Public University System

پایگاه جامع علوم اطلاعات:

پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه American Public University System:

از طریق لینک زیر می نوانید به این دانشگاه دسترسی داشته باشید:

http://apus.campusguides.com/LicensedLibraryDatabases

[vip-members]

http://ezproxy1.apus.edu/login

Username: denise oestreich
Password: serenity

[/vip-members]

 

[vip-payment]

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.