میلیون ها ژن جدید در میکروبیوم انسان

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس

 

مطالعه جدیدی درباره میکروبیوم ها نشان می دهد که انسان دارای میلیون ها ژن ناشناخته از میکروبیوم ها در روده، پوست و دهان است، و به همین علت بینش جدیدی درباره نقش این میکروب ها در سلامت و بیماری های انسان ایجاد کرده است.

این مطالعه بخشی از پروژه میکروبیومی مؤسسه ملی بهداشت است که در سال 2008 برای شناسایی و مشخص کردن میکروب های انسانی، کشف رابطه میان باکتری ها و بیماری ها و توسعه ابزارهای محاسباتی برای تجزیه و تحلیل میکروب ها راه اندازی شد. میکروبیوم با جنبه های مختلف سلامت انسان مرتبط است از جمله سیستم ایمنی بدن و حساسیت به بیماری های مزمن مانند بیماری کرون و سرطان.

اگر چه مطالعه جدید یک معامله بزرگ در مورد میکروبیوم را نشان می دهد، اما هنوز جزئیات بسیار زیادی هنوز ناشناخته باقی مانده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.