تاثير خاکستر حاصل از زائدات خرما در حذف رنگ از فاضلاب نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، در اين طرح تحقيقاتي که در قالب پايان نامه توسط حسن کريميان دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مهندسي بهداشت محيط و دکتر حسين عليدادي و دکتر ادريس بذر افشان به عنوان اساتيد راهنما انجام شد در مقياس آزمايشگاهي و به صورت ناپيوسته با استفاده از نانو لوله کربن چند جداره، خاکستر حاصل از زائدات درخت خرما جهت حذف رنگ از فاضلاب نساجی مورد بررسی قرار گرفت.

 
در اين طرح تحقيقاتي، خاکستر زائدات درخت خرما در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از کوره الکتریکی در دمای 600 درجه سانتیگراد و زمان 2 ساعت تهیه و دانه بندی خاکستر با استفاده از الک استاندارد ASTM بر اساس پارامترهاي مورد نظر و موثر بر فرآيند از جمله pH ، غلظت اوليه رنگ فاضلاب نساجی و غلظت نانو لوله کربن چند جداره، خاکستر حاصل از درخت خرما افزوده شده به فاضلاب نساجی و زمانهاي  تماس انجام گرفت.

 
بر اساس نتایج بدست آمده میزان حذف رنگ از فاضلاب نساجی با افزایش زمان واکنش، جرم جاذب افزایش می یابد و همچنین میزان حذف رنگ و حذف COD توسط نانو لوله کربن چند جداره و خاکستر خرما در حد مطلوبی بوده ولی کارایی نانو لوله کربن چند جداره در pH اسیدی و کارایی خاکستر خرما در pH خنثی بیشتر است.

 
به نظر می رسد با توجه به فراوانی زائدات خرما، استفاده از خاکستر خرما در حذف آلاینده های زیست محیطی مقرون به صرفه تر است.

 
از نتایج این تحقیق تاکنون دو مقاله استخراج و در همایش ملی بهداشت محیط در مهرماه 1392 در شهر تبریز ارائه شده است.

 

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-دانش و فناوری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.