رسوایی بزرگ برای جامعه علمی کشور

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس:

به گزارش وب‌سایت کلیک، ۵۸ مقاله ای که توسط ۲۵۸ محقق ایرانی نوشته شده است به دلیل جعل علمی و همچنین دستکاری در مقالات دیگر، توسط ناشر مجله معتبر علمی نیچر به حال تعلیق در آمد.

بخش پزشکی این نهاد معتبر علمی نیز ۲۸ مقاله را به حال تعلیق در آورد و بررسی ها در مورد ۴۰ مقاله دیگر همچنان ادامه دارد، متاسفانه شنیده می شود سایت اسپرینگر هم که در نشر مقالات معتبر علمی فعالیت می کند، ۳۰ مقاله ارائه شده توسط محققین ایرانی را از سایت خود حذف کرده است و ۹ مقاله دیگر در حال بررسی است.

بررسی های اخیر و کشف این سرقت های علمی زنگ خطری برای ناشران است که قبل از اینکه مطلبی را منتشر کنند، صحت علمی آن را به دقت بررسی نمایند.

تمامی مقالاتی که از سوی اسپرینگر در این مورد حذف شده اند شواهدی از دستکاری علمی و بازنویسی را در خود داشته اند و در ۷۰ درصد آن ها نیز سرقت علمی به چشم می خورد.

در مقالاتی که به BMC ارائه شده است، در تمامی موارد دستکاری در تالیف اولیه به وضوح به چشم می خورد که در ۵۷ درصد آن ها بازنویسی محض و در ۹۳ درصد آن ها نیز سرقت علمی به چشم می خورد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.