عناصر جزئی در سوپرآلیاژهای پایه نیکل و پایه آهن- نیکل

کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس:

عناصر جزئی در سوپرآلیاژهای پایه نیکل و پایه آهن- نیکل

    اولین مطالعه سیستماتیک درباره اثر عناصر جزئی بر آلیاژهای نیکل به وسیله افرادی به نام بیبر و دیکر، انجام شد. آنها ۵۳ عنصر جامد به اضافه اکسیژن و نیتروژن را به عنوان عناصر جزئی به صورت زیر طبقه بندی کردند.

۱- عناصری که در حالت مذاب مخلوط نمی ­شوند و فرارهستند : Na، K، Rb، Cs، Zn، Cd و .Hg

۲- عناصری که در مذاب قابلیت انحلال داشته و در مقادیر کم برای چکش­ خواری مضر می­ باشند : Li، Tl، Sn، pb، N، As، Sb، Bi، S و .Te

۳- عناصری که در مقادیر کم مفید بوده و در مقادیر زیاد مضر هستند (بیشتر از ۰.۵ درصد وزنی) : Mg، Ca، Sr، Ba، B، Zr، Hf و.P

۴- عناصری که در مقادیر کم بی­ اثر، اما در مقادیر زیاد، زیان آور هستند (بیشتر از ۰.۵ درصد وزنی) :C  و O.

۵- عناصری که به عنوان عناصر آلیاژی اصلی مورد استفاده قرار می­ گیرند ودر مقادیر بیشتر از ۰.۵ درصد وزنی در زمینه حل می ­شوند : Ti، V، Nb، Ta، Cr، Mo، W، Mn، Re، Fe، Co، Pt، Cu، Ag، Au و .Si

عناصر جزئی مضر 

محققان، عناصر زیان بار را به سه گروه تقسیم­ بندی کردند :

۱- گازهای پسماند : H، N، O، Ar و .He

۲- ناخالصیهای غیرفلزی : S و .P

۳- ناخالصیهای شبه فلزی : Pb، Bi، Sb، As، Se، Ag، Cu، Tl و .Te

عناصر جزئی مفید 

محققان، عناصر مفید در سوپرآلیاژهای پایه نیکل را نیز به دو دسته طبقه بندی کردند :

  1. عناصر تصفیه کننده : Mg، Ca، Ce و La.
  2. عناصری که علاوه بر نقش تصفیه کنندگی دارای اثرات مطلوب دیگری نیز هستند : B، Zr، Hf، Mg و C.

به طورکلی عناصر جزئی زیان­ بار باعث تردی مرزدانه ­ها می­ شوند و با اضافه کردن عناصر جزئی مفید، این مشکل کاهش می­ یابد. بنابراین سعی می­ شود همیشه این عناصر به عنوان قسمتی از ترکیب شیمیایی در نظر گرفته شود.

About The Author

محسن برده گر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.