پسورد دسترسی به منابع الکترونیکی خریداری شده توسط دانشگاه La Frontera شیلی

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پسورد دسترسی به منابع الکترونیکی خریداری شده توسط دانشگاه  La Frontera شیلی 

http://ezproxy.ufro.cl/login

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،

در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کردن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.