پسورد دسترسی به منابع علمی فراهم شده توسط دانشگاه Shin Kong Wu Ho تایوان

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پسورد دسترسی به منابع علمی فراهم شده توسط دانشگاه Shin Kong Wu Ho تایوان 

http://rpa.skh.org.tw:81/login

username: R000465
password: F222382134

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،

در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.