پسورد دسترسی به کتابها و ژورنالهای خریداری شده توسط دانشگاه Haugesund نروژ

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پسورد دسترسی به کتابها و ژورنالهای خریداری شده توسط دانشگاه  Haugesund نروژ

http://ezproxy.hsh.no:2048/login

username: test
password: test

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،

در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.