پسورد دسترسی به کتابهای الکترونیکی خریداری شده از سایت ebscohost توسط دانشگاه ryerson کانادا

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پسورد دسترسی به کتابهای الکترونیکی خریداری شده از سایت ebscohost توسط دانشگاه ryerson کانادا

http://eserv.uum.edu.my/login

username: Ryerson
password: password

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،

در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.