پسورد دسترسی به کتابها و ژورنالهای خریداری شده توسط کالج ASA College نیویورک

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پسورد دسترسی به کتابها و ژورنالهای خریداری شده توسط کالج ASA College  نیویورک

http://www.asa.edu/login.asp?redir=databasenew.asp

username:  jones
password: robjon

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،

در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.