شب «لامپه دوزا» نویسنده ایتالیایی برگزار شد


به گزارش خبرگزاری مهر، صد و سی و پنجمین شب از شب‌های مجله بخارا به «جوزپه تومازی دی لامپه دوزا» نویسنده ایتالیایی اخت