پسورد دسترسی به منابع علمی منحصر به فرد کتابخانه Library of Texas

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پسورد دسترسی به منابع علمی منحصر به فرد کتابخانه Library of Texas

http://www.libraryoftexas.org/login.html

username: RMN1521
password:  TX75114

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،

در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.