پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه Alabama State University

پایگاه جامع علوم اطلاعات: پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه Alabama State University

http://ezproxy.lib.alasu.edu/login

username: Taylor
password: 010027894

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.