دیزنی: سازمانی داستا ن پرداز

پایگاه جامع علوم اطلاعات : دیزنی: سازمانی داستان پرداز

        استودیوی والت دیزنی سازمانی است که بر پایه داستان پردازی بنا شده است. این روند تجارتی موفق در تولید داستان، در کنار کالایی ساختن آن قرار می­ گیرد، که محصولات آن به ژاپن و اروپا نیز صادر شده است. دیزنی در نظر عموم مردم، شرکتی رسانه ای است. تشکیلاتی که به طور گسترده توسط افراد بیرون سازمان مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین دیزنی مجموعه ای است که به گونه ای منظم داستا نهای خود را به عنوان بخشی ازفعالیت دیزنی به ثبت  می­ رساند. این تنظیم اسناد، فرصت بی همتایی را برای مطالعه تحرکات سازمان فراهم می سازد که در حالات دیگر بسیار دشوار است.

        دیزنی شخصیتهایی کارتونی خلق کرده که در تمام جهان شناخته شده اند. محصولات دیزنی در نسبت با رقبای خود مخاطبان بیشتری دارند و والت دیزنی همچنان قهرمانی در رویای امریکایی باقی مانده است. با این حال، مروری بر داستان پرداز ی های دیزنی این واقعیت را آشکار می سازد که بسیاری از روایت ها با داستان رسمی همخوانی ندارند. با استفاده از استعاره تامارا می توان نشان داد که فرایندهای داستا ن پردازی موازی، درون و اطراف تشکیلات دیزنی در جریان هستند. ده ها بعد از مرگ والت، تلا شهایی در جهت مشروعیت بخشیدن یا بی اعتبار ساختن این داستانهای سازمانی در حال وقوع است. ما کیل آیزنر ، مدیر ارشد فعلی در شرکت دیزنی، مانند همتایان پیشینش، با تغییر و همچنین باز اسطور ه پردازی روایت رسمی سازمان سعی می کند تا تغییرات را در جهتی که در پژوهشهای قبلی تئوریزه شده بود حفظ کرده و استمرار بخشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.