پسورد MD دسترسی به منابع علمی خریداری شده توسط دانشگاه Universidade de Vigo

پایگاه جامع علوم اطلاعات: پسورد MD دسترسی به منابع علمی خریداری شده توسط دانشگاه Universidade de Vigo

sp.bugalicia.org/vig/subjects/databases.php?letter=Todas

[vip-members]

proxy.uvigo.es:3333

inmatec@uvigo.es////220022

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کزده و از کپی کزدن خودداری کنید.
[/vip-members]

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.