پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

پایگاه جامع علوم اطلاعات: پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

http://www.bcn.cl/

[vip-members]

http://ns1.bcn.cl:2048/login

asesoria  ////  parlamentaria
http://ns1.bcn.cl:2048/logout

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کزده و از کپی کزدن خودداری کنید.
[/vip-members]

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.