پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه University of Malaya

پایگاه جامع علوم اطلاعات: پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه University of Malaya

http://www.diglib.um.edu.my/interaktif/SQL-bin/umlibrarians.asp

[vip-members]

http://www.diglib.um.edu.my/interaktif/default.asp

Barcode:X52211610

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کزده و از کپی کزدن خودداری کنید.
[/vip-members]

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.