ساخت انواع اتصالات سرامیکی از جنس اکسید آلومینیوم به فلز

کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس :  ساخت انواع اتصالات سرامیکی از جنس اکسید آلومینا به فلز

ساخت انواع اتصالات سرامیکی از جنس اکسید آلومینیوم به فلز، با قابلیت کاربرد برای انتقال سیگنالها، ولتاژهای بالا، جریانهای زیاد، گازها و سیالات از بیرون یک محفظه آب بند به خلاء.

 

ceramic-metal-ِDataScience.ir

 

فیدتروهای ولتاژهای پایین و بالا براساس نیاز مشتری قابل طراحی است، به طوریکه اتصالات می تواند به صورت تک پین، دو پین و چند پین طراحی گردند.

شماره تماس برای سفارش: 09126091940 – مهندس برزگر