مرور برچسب

فولاد زنگ نزن

ANSI LC 1-2016/CSA 6.26-2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه : ANSI LC 1-2016/CSA 6.26-2016 عنوان : Fuel gas piping systems using corrugated stainless steel tubing (بیشتر…)

Shell Growth, Surface Quality and Mould Taper Design For High-Speed Casting of Stainless Steel…

 Code=R-3 عنوان :  طراحی مخروطی قالب، رشد پوسته و کیفیت سطحی برای ریخته گری شمشهای فولاد زنگ نزن یک آزمایش صنعتی بر روی یک ماشین ریخته گری بیلت فولادهای زنگ نزن در یک کارخانه کانادایی انجام شد. این آزمایشات عبارتند از : مشخص کردن پروفایل…