مرور برچسب

فوتون

Nanostructured and Photoelectrochemical Systems for Solar Photon Conversion

Code=Ebook-6 عنوان : سیستم های نانوساختار و فتوالکتروشیمیایی برای تبدیل فوتون خورشیدی این کتاب در برگیرنده خلاصه ای از فرآیند فتوسنتز است، فرآیندی که انرژی خورشیدی را به انرژی شیمیایی تبدیل می کند. ناشر: worldscientific لینک : …