مرور برچسب

فرهنگ و سینما

نگاهی به کارنامه احمد مسجدجامعی و محمود کلاری در “فرهنگ و سینما”

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی هفتمین شماره از ماهنامه "فرهنگ و سینما" علاوه بر مرور سینمای محمود کلاری و بررسی مدیریت احمد مسجد جامعی در دوران حضورش در وزارت ارشاد، نگاهی به مجموعه های دختران، دکستر، مردگان متحرک، بدبیاری و بازی های تاج…